โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อและแหล่งเรียนรู้บนระบบออนไลน์ (google site) https://sites.google.com/site/englishprasartbeng/
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2559,14:28  อ่าน 651 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพจเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษบนสังคมออนไลน์ https://www.facebook.com/ninkpanisara
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2559,13:52  อ่าน 510 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย 1 My life
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2559,08:01  อ่าน 725 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 American dreams อ331101
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2559,07:59  อ่าน 536 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 My life อ33101
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2559,07:58  อ่าน 549 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษ5 อ33101
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2559,07:56  อ่าน 589 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปรายงานผลการประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบครู "คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2559,23:23  อ่าน 1056 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายวราวุธ อุส่าห์ดี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2557,23:51  อ่าน 677 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายวราวุธ อุส่าห์ดี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2557,23:50  อ่าน 620 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายวราวุธ อุส่าห์ดี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2557,23:50  อ่าน 637 ครั้ง
รายละเอียด..