โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่อง 8 สัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการพิจิตรา คำมันตรี เฮฮากีฬามหาสนุก“เบงวิทย์เกมส์”
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 59
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา2552
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 59
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 59
แนวทางการพัฒนาการอ่าน
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 59
แบบคัดกรองอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 59
รายชื่อนักเรียนทำประกันอุบัติเหตุ ปีกศ.2559
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 59
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 59
แผนการนิเทศครั้งที่1/59 สพม.33
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 59
แผนพัฒนาตนเอง ส่งเขต 25 เมษายน 2559
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 59
ประเมินตนเองส่วนท่ี2 แปลความหมาย
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 59
ผลประเมินตนเอง ส่วนท่ี1
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 59
รายงานการใช้หลักสูตร
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 59
ประเมินตนเอง ปี ๕๘
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียนประจำปี 2559
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 59
มาตรฐานที่๕
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 59
ป้ายเเปลงผัก
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 59
ปก
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาผลการเลือกสรรครูอัตราจ้างฯ-ครูวิกฤต
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 59
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 59