โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพม.33
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 60

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 27 - 30 มีนาคม พ.ศ.2560
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 60
(ร่าง) คำสั่งพรรณางาน 60
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 60
แบบรายงาน pre O-Net ม.3 ปีกศ.2559
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 59
ปกแผนการจัดการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 59
แบบฟอร์มเเผนจัดการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 59
คู่มือการทดลองใช้ร่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 59
แผนการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 59
รูปแบบ-Best-Practice-กิจกรรม-4H
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 59
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 59
ขอข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 59
แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (file word)
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 59
1คู่มือการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ของ สมป.สพฐ.2553
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 59
3OBECQAเอกสารแนวทาง ของ สมป. สพฐ.2557
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 59
2TQAเอกสารแนวทาง ของ สมป.สพฐ.2556
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 59
คลิปข่าวโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาทางช่อง3 รายการข่าวนอกลู่
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 59
คลิปข่าวโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา รายการเรื่องเล่าเจ้าพระยา ทางช่องone
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 59
วารสารโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ฉบับเดือนสิงหาคม 2559
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 59
ข้อมูลครูบุคลากรโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 59