โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยอดบริจาคเงินจัดซื้อพัดลมเเด่น้อง
ขอบคุณศิษย์เก่าใจดี ร่วมบริจาคเงินจัดซื้อพัดลมแด่น้อง
ศิษย์เก่า ม.3/59  จำนวน1840  บาท และรุ่นม.6/56
น.ส. วรรณภา  น่าชม จำนวน 50 0บาท
นางสาวดารกา  สำรวมจิตร  จำนวน 500 บาท
นางสาวกนกวรรณ  ทองเหลื่อม  จำนวน 100 บาท
นางสาวธิดารัตน์  เสาทอง  จำนวน 500บาท
นางสาวนิตติญา   ชัยสุภา  จำนวน 100 บาท
นางสาวมยุรา  เสาทอง จำนวน 1000 บาท
นางสาวทิพรัตน์   เหมสุข จำนวน 1000 บาท
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2560,00:00   อ่าน 428 ครั้ง