โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
ประกาศโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2564,13:34   อ่าน 3222 ครั้ง