โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เปิดบ้านเบงวิทย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๑ ก.พ ๖๑ นี้นะคะ (อ่าน 8) 13 ก.พ. 61
กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 79) 30 ต.ค. 60
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 83) 21 ต.ค. 60
ประกาศโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เรื่อง ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซ่มอาคารเรียน ๒๑๖ล ทรงไทย (อ่าน 93) 31 ส.ค. 60
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน ๒๑๖ล ทรงไทย (อ่าน 114) 18 ส.ค. 60
แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี-2559 (อ่าน 101) 24 ก.ค. 60
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 91) 19 ก.ค. 60
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙โรงเรียนปราสา (อ่าน 87) 19 ก.ค. 60
ยอดบริจาคเงินจัดซื้อพัดลมเเด่น้อง (อ่าน 88) 18 มิ.ย. 60
รายชื่อนักเรียน ๑๐ มิ.ย ๖๐ (อ่าน 90) 15 มิ.ย. 60
ยอดจำนวนนักเรียน ๑๐ มิ.ย ๖๐ (อ่าน 93) 15 มิ.ย. 60
แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี-2559 (อ่าน 115) 01 มิ.ย. 60
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพม.33 (อ่าน 173) 23 พ.ค. 60
(อ่าน 121) 12 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 27 - 30 มีนาคม พ.ศ.2560 (อ่าน 179) 03 มี.ค. 60
(ร่าง) คำสั่งพรรณางาน 60 (อ่าน 202) 02 ม.ค. 60
แบบรายงาน pre O-Net ม.3 ปีกศ.2559 (อ่าน 233) 23 ธ.ค. 59
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 264) 10 พ.ย. 59
แบบฟอร์มเเผนจัดการเรียนรู้ (อ่าน 253) 10 พ.ย. 59
คู่มือการทดลองใช้ร่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 3566) 08 พ.ย. 59
แผนการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา (อ่าน 186) 08 พ.ย. 59
รูปแบบ-Best-Practice-กิจกรรม-4H (อ่าน 210) 28 ต.ค. 59
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 245) 22 ต.ค. 59
แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (file word) (อ่าน 398) 15 ต.ค. 59
ขอข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 168) 15 ต.ค. 59
1คู่มือการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ของ สมป.สพฐ.2553 (อ่าน 213) 19 ก.ย. 59
3OBECQAเอกสารแนวทาง ของ สมป. สพฐ.2557 (อ่าน 247) 19 ก.ย. 59
2TQAเอกสารแนวทาง ของ สมป.สพฐ.2556 (อ่าน 256) 19 ก.ย. 59
คลิปข่าวโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาทางช่อง3 รายการข่าวนอกลู่ (อ่าน 247) 13 ก.ย. 59
คลิปข่าวโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา รายการเรื่องเล่าเจ้าพระยา ทางช่องone (อ่าน 255) 11 ก.ย. 59
วารสารโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (อ่าน 248) 07 ก.ย. 59
ข้อมูลครูบุคลากรโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา (อ่าน 271) 05 ก.ย. 59
ช่อง 8 สัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการพิจิตรา คำมันตรี เฮฮากีฬามหาสนุก“เบงวิทย์เกมส์” (อ่าน 901) 04 ก.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (อ่าน 230) 31 ส.ค. 59
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา2552 (อ่าน 383) 23 ก.ค. 59
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา (อ่าน 277) 21 ก.ค. 59
แนวทางการพัฒนาการอ่าน (อ่าน 314) 15 มิ.ย. 59
แบบคัดกรองอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (อ่าน 309) 15 มิ.ย. 59
รายชื่อนักเรียนทำประกันอุบัติเหตุ ปีกศ.2559 (อ่าน 344) 11 มิ.ย. 59
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1390) 08 มิ.ย. 59