โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสรุปโครงการ 2565
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 65
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๑๘
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๑๗
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๑๖
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๑๕
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๑๔
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๑๓
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๑๒
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๑๑
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๑๐
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 65
ประกาศจากโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากสอนที่โรงเรียนเปลี่ยนมาเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ โดยให้นักเรียนเข้าเรียนตามตารางเรียนที่2/ 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆตามที่ครูผู้สอนกำหนด ทั้งนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 12 มกราคม 25
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 65
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 65
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๙
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๘
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 64
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๗
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 64
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๖
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 64
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๕
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 64
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๔
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 64
ข่าวสารเบงวิทย์ ฉบับที่ ๓
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 64