โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ภาพกิจกรรม
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,10:12   อ่าน 18 ครั้ง