โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเเตลศิริวิทยา ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,16:46   อ่าน 167 ครั้ง