โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เกี่ยวกับการติดตาม การดำเนินงาน STC+ (ทั้ง 44 ข้อ) และแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน ในช่วงเปิด On-site เพื่อความชัดเจนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติตรงกัน ต่อไป
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,11:05   อ่าน 165 ครั้ง