โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานแนวทางศูนย์เศรษฐกิจพอเพีง
คณะครู รร.ปราสาทเบงวิทยา ศึกษาดูงานแนวทางศูนย์เศรษฐกิจพอเพีง
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 นำโดย นางพิจิตรา คำมันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาพร้อมด้วยคณะครู จำนวน 27 ท่าน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ซึ่งมี 7 ฐานการเรียนรู้ คือ
ฐานที่ 1 ธนาคารโรงเรียน
ฐานที่ 2 กีฬาและนันทนาการ
ฐานที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานที่ 4 ศิราภรณ์
ฐานที่ 5 เกษตรอินทรีย์
ฐานที 6 สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
ฐานที่ 7 องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2563,11:34   อ่าน 230 ครั้ง