โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2563,11:02   อ่าน 98 ครั้ง