โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามโครงงานห้องเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ ในโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการคุณธรรม
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,16:14   อ่าน 209 ครั้ง