โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
ภาพกิจกรรม
เบงวิทย์เกมส์ 59 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2559,11:10   อ่าน 2373 ครั้ง