โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
ภาพกิจกรรม
ส่งท่านผู้อำนวยการนายพศิน บัวหุ่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 16 ส.ค. 59

ส่งท่านผู้อำนวยการนายพศิน บัวหุ่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 16 ส.ค. 59
ส่งท่านผู้อำนวยการนายพศิน บัวหุ่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 16 ส.ค. 59
ส่งท่านผู้อำนวยการนายพศิน บัวหุ่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 16 ส.ค. 59
ส่งท่านผู้อำนวยการนายพศิน บัวหุ่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 16 ส.ค. 59
ส่งท่านผู้อำนวยการนายพศิน บัวหุ่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 16 ส.ค. 59
ส่งท่านผู้อำนวยการนายพศิน บัวหุ่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 16 ส.ค. 59
ส่งท่านผู้อำนวยการนายพศิน บัวหุ่ง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 16 ส.ค. 59
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2559,16:28   อ่าน 801 ครั้ง