โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารฝ่ายวิชาการ
รายชื่อสมาชิกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 87.39 KB 0
แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 142.98 KB 35
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู Word Document ขนาดไฟล์ 19.07 KB 48605
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๓ 48496
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือปีการศึกษา2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 48319
รายงานเยี่ยมบ้าน 55 ม.1/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.64 MB 48549
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.35 KB 48259
ความรู้เกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.25 KB 48257
เอกสารฝ่ายงบประมาณ
วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษ์ พันธกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 18.49 KB 48201
โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 319.33 KB 48610
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 410.86 KB 48631
เอกสารงานบริหารทั่วไป
SDQ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 39
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2565 เดือนพฤษภาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.87 KB 34
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565 เดือน พฤษภาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.52 KB 33
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 เดือน พฤษภาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.02 KB 33
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เดือนมีนาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.05 KB 98
รายงายการประชุม ครั้งที่1/2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.44 KB 99
รายงานประชุมครั้งที่ 4/2564 เดือนธันวาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.99 KB 97
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เดือนตุลาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.98 KB 110
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เดือนสิงหาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.27 KB 48365
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เดือนกรกฎาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.42 KB 48359
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เดือนมิถุนายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.25 KB 48581
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เดือนพฤษภาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.57 KB 48211
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เดือนมีนาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 48408
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.42 KB 48221
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เดือนมกราคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.33 KB 48410
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 ประจำเดือนธันวาคม 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.42 KB 48498
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.56 KB 48505
รายชื่อนักเรียนทำประกันอุบัติเหตุ ปีกศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.65 KB 48186
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 48258
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.46 MB 48337
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.67 MB 48335
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.34 MB 48511
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 48441
รายงานการประชุม ครั้งที่1/2559 ประจำเดือนมกราคม 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.25 KB 48284
รายงานการประชุม ครั้งที่8/2558 ประจำเดือนธันวาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.05 KB 48161
รายงานการประชุม ครั้งที่6/2558 ประจำเดือนตุลาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.88 KB 48437
รายงานการประชุม ครั้งที่7/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.92 KB 48498
รายงานการประชุม ครั้งที่5/2558 ประจำเดือนกันยายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.19 KB 48559
รายงานการประชุม ครั้งที่4/2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.09 KB 48543
รายงานการประชุม ครั้งที่3/2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.93 KB 48403
รายงานการประชุม ครั้งที่2/2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.08 KB 48327
รายงานการประชุม ครั้งที่1/2558 ประจำเดือนมกราคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.85 KB 48263
รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.23 KB 48252
รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.4 KB 48720
รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.4 KB 48199
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.68 KB 48246
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.28 KB 48354
รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.58 KB 48337
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.51 KB 48451
รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.59 KB 48576
คู่มือประกวดสภานักเรียนปี๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 892.84 KB 48576
ระเบียบโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาว่าด้วยคะแนนความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 48270
รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.74 KB 48243
รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.28 KB 48189
รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.79 KB 48520
รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.55 KB 48411
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 48218
รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.16 KB 48494
รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.41 KB 48191
บันทึกข้อความขอใช้รถตู้โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.16 KB 48254
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.53 KB 48472
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 625.47 KB 11
เกียรติบัตรเข้าร่วมมหกรรมวิชาการฯ สพม.33 ปี 2563 48324
เกียรติบัตรนำเสนอผลงานมหกรรมวิชาการฯ สพม.33 ปี 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 48521
เกียรติบัตรกรรมการงานมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม. 33 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.34 KB 48227
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เดือนตุลาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.51 KB 48231
คู่มือการประเมินให้ขรก.เลื่อหรือมีวิทยฐานะ logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.07 MB 48457
คำสั่งมอบหมายงาน ปีกศ.60 Word Document ขนาดไฟล์ 217.66 KB 48644
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 48248
สรุปวันลา ต.ค.59-มี.ค.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 48365
สรุปข้อมูลการพัฒนาตนเองของข้าราชกาาครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.27 KB 48522
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.05 KB 48476
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 48527
แบบรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 48238
แบบบันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 48342
แบบ ก.ค.ศ.4(แบบให้คะแนนของกรรมการชุดที่1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.46 KB 49524
แบบก.ค.ศ.3-2(สายบริหารสถานศึกษาตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.66 KB 48592
แบบก.ค.ศ.3-1(สายงานการสอนตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.27 KB 48435
แบบก.ค.ศ.1-1(ตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.73 KB 48262
ก.ค.ศ.1(วิทยฐานะชำนาญการทุกตำแหน่งตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.93 KB 48521
ก.ค.ศ.2(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.19 KB 48328
สรุปเอกสารที่ต้องส่งเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว.17ทุกสายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.86 KB 48339
คู่มือประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว.17สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 48238
คู่มือประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.17(สายบริหารสถานศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48545
อื่นๆ
มาตรฐาน ปี ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 400.18 KB 48259
>ไดร์เวอร์ canon 230 48510
>ไดร์เวอร์ canon 287 48201
ปก RAR Archive ขนาดไฟล์ 232.55 KB 48240
คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลางตามแบบของป.ป.ช. 48253
คู่มือเปิดเผยราคากลางในระบบe-GP 48173
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสพฐ. 48235
>เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(5) 48552
>เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(4) 48234
>เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(3) 48350
>เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(2) 48469
>เฉลยข้อสอบo-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552 48521
แบบส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนesan62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48353
ใบงานม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 48377
ถุงข้าว Word Document ขนาดไฟล์ 157.72 KB 48190
โครงการห้องสมุดเเละสารสนเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.01 KB 48544
โึครงการครูบุษบา RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.35 KB 48417
สมรรถนะครูอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.07 KB 48405
>การเตรียมความพร้อมและประเมินอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 48502
คำสั่งพรรณางานปี54 ดาว์นโหลดได้เลยคะ Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 48569