โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารฝ่ายวิชาการ
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู Word Document ขนาดไฟล์ 19.07 KB 48504
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๓ 48398
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือปีการศึกษา2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 48222
รายงานเยี่ยมบ้าน 55 ม.1/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.64 MB 48452
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.35 KB 48162
ความรู้เกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.25 KB 48157
เอกสารฝ่ายงบประมาณ
วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษ์ พันธกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 18.49 KB 48100
โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 319.33 KB 48512
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 410.86 KB 48533
เอกสารงานบริหารทั่วไป
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เดือนตุลาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.98 KB 13
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เดือนสิงหาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.27 KB 48267
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เดือนกรกฎาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.42 KB 48262
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เดือนมิถุนายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.25 KB 48481
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เดือนพฤษภาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.57 KB 48112
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เดือนมีนาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 48310
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.42 KB 48124
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เดือนมกราคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.33 KB 48312
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 ประจำเดือนธันวาคม 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.42 KB 48399
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.56 KB 48384
รายชื่อนักเรียนทำประกันอุบัติเหตุ ปีกศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.65 KB 48083
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 48161
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.46 MB 48239
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.67 MB 48237
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.34 MB 48413
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 48343
รายงานการประชุม ครั้งที่1/2559 ประจำเดือนมกราคม 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.25 KB 48183
รายงานการประชุม ครั้งที่8/2558 ประจำเดือนธันวาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.05 KB 48063
รายงานการประชุม ครั้งที่6/2558 ประจำเดือนตุลาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.88 KB 48339
รายงานการประชุม ครั้งที่7/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.92 KB 48401
รายงานการประชุม ครั้งที่5/2558 ประจำเดือนกันยายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.19 KB 48458
รายงานการประชุม ครั้งที่4/2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.09 KB 48444
รายงานการประชุม ครั้งที่3/2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.93 KB 48301
รายงานการประชุม ครั้งที่2/2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.08 KB 48229
รายงานการประชุม ครั้งที่1/2558 ประจำเดือนมกราคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.85 KB 48165
รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.23 KB 48150
รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.4 KB 48618
รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.4 KB 48101
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.68 KB 48146
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.28 KB 48256
รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.58 KB 48240
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.51 KB 48351
รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.59 KB 48478
คู่มือประกวดสภานักเรียนปี๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 892.84 KB 48478
ระเบียบโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาว่าด้วยคะแนนความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 48165
รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.74 KB 48145
รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.28 KB 48090
รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.79 KB 48422
รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.55 KB 48313
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 48121
รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.16 KB 48393
รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.41 KB 48088
บันทึกข้อความขอใช้รถตู้โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.16 KB 48156
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.53 KB 48375
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
เกียรติบัตรเข้าร่วมมหกรรมวิชาการฯ สพม.33 ปี 2563 48224
เกียรติบัตรนำเสนอผลงานมหกรรมวิชาการฯ สพม.33 ปี 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 48423
เกียรติบัตรกรรมการงานมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม. 33 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.34 KB 48124
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เดือนตุลาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.51 KB 48132
คู่มือการประเมินให้ขรก.เลื่อหรือมีวิทยฐานะ logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.07 MB 48359
คำสั่งมอบหมายงาน ปีกศ.60 Word Document ขนาดไฟล์ 217.66 KB 48546
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 48150
สรุปวันลา ต.ค.59-มี.ค.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 48267
สรุปข้อมูลการพัฒนาตนเองของข้าราชกาาครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.27 KB 48423
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.05 KB 48378
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 48429
แบบรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 48141
แบบบันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 48243
แบบ ก.ค.ศ.4(แบบให้คะแนนของกรรมการชุดที่1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.46 KB 49415
แบบก.ค.ศ.3-2(สายบริหารสถานศึกษาตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.66 KB 48495
แบบก.ค.ศ.3-1(สายงานการสอนตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.27 KB 48337
แบบก.ค.ศ.1-1(ตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.73 KB 48164
ก.ค.ศ.1(วิทยฐานะชำนาญการทุกตำแหน่งตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.93 KB 48423
ก.ค.ศ.2(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.19 KB 48231
สรุปเอกสารที่ต้องส่งเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว.17ทุกสายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.86 KB 48241
คู่มือประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว.17สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 48139
คู่มือประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.17(สายบริหารสถานศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48447
อื่นๆ
มาตรฐาน ปี ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 400.18 KB 48161
ไดร์เวอร์ canon 230 48411
ไดร์เวอร์ canon 287 48104
ปก RAR Archive ขนาดไฟล์ 232.55 KB 48143
คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลางตามแบบของป.ป.ช. 48155
คู่มือเปิดเผยราคากลางในระบบe-GP 48076
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสพฐ. 48136
เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(5) 48454
เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(4) 48136
เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(3) 48252
เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(2) 48370
เฉลยข้อสอบo-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552 48423
แบบส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนesan62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48256
ใบงานม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 48280
ถุงข้าว Word Document ขนาดไฟล์ 157.72 KB 48090
โครงการห้องสมุดเเละสารสนเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.01 KB 48446
โึครงการครูบุษบา RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.35 KB 48318
สมรรถนะครูอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.07 KB 48306
การเตรียมความพร้อมและประเมินอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 48404
คำสั่งพรรณางานปี54 ดาว์นโหลดได้เลยคะ Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 48471