โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารฝ่ายวิชาการ
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู Word Document ขนาดไฟล์ 19.07 KB 34864
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๓ 34847
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือปีการศึกษา2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 34835
รายงานเยี่ยมบ้าน 55 ม.1/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.64 MB 34926
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.35 KB 35167
ความรู้เกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.25 KB 36882
เอกสารฝ่ายงบประมาณ
วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษ์ พันธกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 18.49 KB 34746
โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 319.33 KB 34723
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 410.86 KB 34759
เอกสารงานบริหารทั่วไป
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เดือนสิงหาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.27 KB 34747
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เดือนกรกฎาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.42 KB 34744
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เดือนมิถุนายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.25 KB 34732
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เดือนพฤษภาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.57 KB 34745
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เดือนมีนาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 34760
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.42 KB 34754
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เดือนมกราคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.33 KB 34763
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 ประจำเดือนธันวาคม 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.42 KB 34760
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.56 KB 34776
รายชื่อนักเรียนทำประกันอุบัติเหตุ ปีกศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.65 KB 34785
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 34741
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.46 MB 34746
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.67 MB 34739
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.34 MB 34739
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 34733
รายงานการประชุม ครั้งที่1/2559 ประจำเดือนมกราคม 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.25 KB 34769
รายงานการประชุม ครั้งที่8/2558 ประจำเดือนธันวาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.05 KB 35037
รายงานการประชุม ครั้งที่6/2558 ประจำเดือนตุลาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.88 KB 34756
รายงานการประชุม ครั้งที่7/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.92 KB 34770
รายงานการประชุม ครั้งที่5/2558 ประจำเดือนกันยายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.19 KB 34775
รายงานการประชุม ครั้งที่4/2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.09 KB 34759
รายงานการประชุม ครั้งที่3/2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.93 KB 34780
รายงานการประชุม ครั้งที่2/2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.08 KB 34767
รายงานการประชุม ครั้งที่1/2558 ประจำเดือนมกราคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.85 KB 34857
รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.23 KB 34765
รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.4 KB 34843
รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.4 KB 34949
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.68 KB 34785
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.28 KB 35173
รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.58 KB 34814
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.51 KB 36250
รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.59 KB 34886
คู่มือประกวดสภานักเรียนปี๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 892.84 KB 36213
ระเบียบโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาว่าด้วยคะแนนความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 34896
รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.74 KB 34793
รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.28 KB 34811
รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.79 KB 34824
รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.55 KB 34827
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 34849
รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.16 KB 34860
รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.41 KB 34841
บันทึกข้อความขอใช้รถตู้โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.16 KB 34822
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.53 KB 34830
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
เกียรติบัตรเข้าร่วมมหกรรมวิชาการฯ สพม.33 ปี 2563 26323
เกียรติบัตรนำเสนอผลงานมหกรรมวิชาการฯ สพม.33 ปี 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 26324
เกียรติบัตรกรรมการงานมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม. 33 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.34 KB 26325
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เดือนตุลาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.51 KB 34697
คู่มือการประเมินให้ขรก.เลื่อหรือมีวิทยฐานะ logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.07 MB 34675
คำสั่งมอบหมายงาน ปีกศ.60 Word Document ขนาดไฟล์ 217.66 KB 35205
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 34684
สรุปวันลา ต.ค.59-มี.ค.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 34717
สรุปข้อมูลการพัฒนาตนเองของข้าราชกาาครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.27 KB 34726
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.05 KB 34752
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 34727
แบบรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 34810
แบบบันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 34892
แบบ ก.ค.ศ.4(แบบให้คะแนนของกรรมการชุดที่1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.46 KB 53703
แบบก.ค.ศ.3-2(สายบริหารสถานศึกษาตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.66 KB 34814
แบบก.ค.ศ.3-1(สายงานการสอนตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.27 KB 34839
แบบก.ค.ศ.1-1(ตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.73 KB 34827
ก.ค.ศ.1(วิทยฐานะชำนาญการทุกตำแหน่งตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.93 KB 34790
ก.ค.ศ.2(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.19 KB 34802
สรุปเอกสารที่ต้องส่งเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว.17ทุกสายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.86 KB 34813
คู่มือประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว.17สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 34860
คู่มือประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.17(สายบริหารสถานศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 34896
อื่นๆ
มาตรฐาน ปี ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 400.18 KB 34678
ไดร์เวอร์ canon 230 34738
ไดร์เวอร์ canon 287 34729
ปก RAR Archive ขนาดไฟล์ 232.55 KB 34748
คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลางตามแบบของป.ป.ช. 34749
คู่มือเปิดเผยราคากลางในระบบe-GP 34749
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสพฐ. 34766
เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(5) 35027
เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(4) 34997
เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(3) 35040
เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(2) 35231
เฉลยข้อสอบo-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552 35454
แบบส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนesan62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 34905
ใบงานม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 34957
ถุงข้าว Word Document ขนาดไฟล์ 157.72 KB 34951
โครงการห้องสมุดเเละสารสนเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.01 KB 36177
โึครงการครูบุษบา RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.35 KB 35253
สมรรถนะครูอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.07 KB 35908
การเตรียมความพร้อมและประเมินอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 34872
คำสั่งพรรณางานปี54 ดาว์นโหลดได้เลยคะ Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 35280