โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 142.98 KB 31
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู Word Document ขนาดไฟล์ 19.07 KB 48603
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๓ 48494
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อหนังสือปีการศึกษา2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 48317
รายงานเยี่ยมบ้าน 55 ม.1/1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.64 MB 48547
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.35 KB 48257
ความรู้เกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.25 KB 48254
เอกสารฝ่ายงบประมาณ
วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษ์ พันธกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 18.49 KB 48198
โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 319.33 KB 48608
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 410.86 KB 48629
เอกสารงานบริหารทั่วไป
SDQ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 33
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2565 เดือนพฤษภาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.87 KB 32
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565 เดือน พฤษภาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.52 KB 31
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 เดือน พฤษภาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.02 KB 31
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เดือนมีนาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.05 KB 96
รายงายการประชุม ครั้งที่1/2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.44 KB 97
รายงานประชุมครั้งที่ 4/2564 เดือนธันวาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.99 KB 95
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เดือนตุลาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.98 KB 108
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เดือนสิงหาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.27 KB 48363
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เดือนกรกฎาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.42 KB 48357
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เดือนมิถุนายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.25 KB 48579
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 เดือนพฤษภาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.57 KB 48208
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เดือนมีนาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.37 KB 48406
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.42 KB 48219
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เดือนมกราคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.33 KB 48408
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 ประจำเดือนธันวาคม 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.42 KB 48496
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.56 KB 48503
รายชื่อนักเรียนทำประกันอุบัติเหตุ ปีกศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.65 KB 48184
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 48256
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.46 MB 48335
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.67 MB 48333
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.34 MB 48509
เกียรติบัตรสำคัญๆ ของโรงเรียน 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 48439
รายงานการประชุม ครั้งที่1/2559 ประจำเดือนมกราคม 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.25 KB 48282
รายงานการประชุม ครั้งที่8/2558 ประจำเดือนธันวาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.05 KB 48159
รายงานการประชุม ครั้งที่6/2558 ประจำเดือนตุลาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.88 KB 48434
รายงานการประชุม ครั้งที่7/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.92 KB 48496
รายงานการประชุม ครั้งที่5/2558 ประจำเดือนกันยายน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.19 KB 48557
รายงานการประชุม ครั้งที่4/2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.09 KB 48541
รายงานการประชุม ครั้งที่3/2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.93 KB 48401
รายงานการประชุม ครั้งที่2/2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.08 KB 48325
รายงานการประชุม ครั้งที่1/2558 ประจำเดือนมกราคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.85 KB 48261
รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.23 KB 48250
รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.4 KB 48718
รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.4 KB 48197
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.68 KB 48244
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.28 KB 48352
รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.58 KB 48335
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.51 KB 48448
รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.59 KB 48574
คู่มือประกวดสภานักเรียนปี๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 892.84 KB 48574
ระเบียบโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาว่าด้วยคะแนนความประพฤติ Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 48268
รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.74 KB 48241
รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.28 KB 48187
รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.79 KB 48518
รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.55 KB 48409
รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 48216
รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.16 KB 48492
รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.41 KB 48189
บันทึกข้อความขอใช้รถตู้โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.16 KB 48252
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.53 KB 48470
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 625.47 KB 9
เกียรติบัตรเข้าร่วมมหกรรมวิชาการฯ สพม.33 ปี 2563 48322
เกียรติบัตรนำเสนอผลงานมหกรรมวิชาการฯ สพม.33 ปี 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 48519
เกียรติบัตรกรรมการงานมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม. 33 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.34 KB 48225
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เดือนตุลาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.51 KB 48229
คู่มือการประเมินให้ขรก.เลื่อหรือมีวิทยฐานะ logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.07 MB 48455
คำสั่งมอบหมายงาน ปีกศ.60 Word Document ขนาดไฟล์ 217.66 KB 48642
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 48246
สรุปวันลา ต.ค.59-มี.ค.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 48363
สรุปข้อมูลการพัฒนาตนเองของข้าราชกาาครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.27 KB 48520
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.05 KB 48474
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู 48525
แบบรายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 48236
แบบบันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานผลการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 48340
แบบ ก.ค.ศ.4(แบบให้คะแนนของกรรมการชุดที่1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.46 KB 49522
แบบก.ค.ศ.3-2(สายบริหารสถานศึกษาตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.66 KB 48590
แบบก.ค.ศ.3-1(สายงานการสอนตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.27 KB 48433
แบบก.ค.ศ.1-1(ตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.73 KB 48260
ก.ค.ศ.1(วิทยฐานะชำนาญการทุกตำแหน่งตามว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.93 KB 48519
ก.ค.ศ.2(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว.17) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.19 KB 48326
สรุปเอกสารที่ต้องส่งเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว.17ทุกสายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.86 KB 48337
คู่มือประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว.17สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 48236
คู่มือประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.17(สายบริหารสถานศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48543
อื่นๆ
มาตรฐาน ปี ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 400.18 KB 48257
>ไดร์เวอร์ canon 230 48508
>ไดร์เวอร์ canon 287 48199
ปก RAR Archive ขนาดไฟล์ 232.55 KB 48238
คู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลางตามแบบของป.ป.ช. 48251
คู่มือเปิดเผยราคากลางในระบบe-GP 48171
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสพฐ. 48233
>เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(5) 48550
>เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(4) 48232
>เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(3) 48348
>เฉลยข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552(2) 48467
>เฉลยข้อสอบo-net คณิต ม.6 ปีการศึกษา 2552 48519
แบบส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนesan62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48351
ใบงานม 3 Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 48375
ถุงข้าว Word Document ขนาดไฟล์ 157.72 KB 48188
โครงการห้องสมุดเเละสารสนเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.01 KB 48542
โึครงการครูบุษบา RAR Archive ขนาดไฟล์ 12.35 KB 48415
สมรรถนะครูอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.07 KB 48403
>การเตรียมความพร้อมและประเมินอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 48500
คำสั่งพรรณางานปี54 ดาว์นโหลดได้เลยคะ Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 48567