โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
คำร้องโดย  นายเฉลิมชาติ  เพชรบรรพต   ขับร้องโดย นายชวน เสาทอง

ปราสาทเบงวิทยา                        สถานศึกษาที่ชาวประชาร่วมใจ
ร่วมสรรสร้างอยู่ดำรงคงไว้                     เพื่อให้ลูกไทยหลานไทยวัฒนา
พวกเราชาว ป.บ.ว.                      นี้ตั้งใจขอ พากเพียรเล่าเรียนศึกษา
ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่วิชา                        มุ่งพัฒนาชีวิตยึดติดคุณธรรม
* ชาติศาสน์กษัตริย์เทิดไว้             หล่อหลอมดวงใจมารยาทงามเลิศล้ำ
สื่อสัมพันธ์ไมตรีรักประเพณีวัฒนธรรม       ส่งเสริมน้อมนำประชาธิปไตย
** ป.บ.ว. เลือดชาวเหลืองฟ้า        เรื่องการกีฬาเราเด่นไม่เป็นรองใคร
เรียนเป็นเรียนเล่นเราเล่นชื่อเสียงเกริกไกร  รู้แพ้รู้ชนะ อภัย มีน้ำใจรักสามัคคี
***ปราสาทเบงวิทยา                   ภูมิใจหนักหนาคุณค่าเกียรติและศักดิ์ศรี
ซื่อสัตย์ยุติธรรมงานสู้ไม่หนี                    พวกเราพร้อมยอมพลี เพื่อ ป.บ.ว.
(*,**,***)
คลิกปุ่มเพลย์เพื่อฟังเพลง

แบบที่ 1 ขับร้องโดยนายชวน เสาทอง
แบบที่ 2 ขับร้องคู่โดยนายชวน  เสาทอง และคุณครูสานิตา บรรเทิงใจแบบที่ 3 ขับร้องคู่โดยนายชวน  เสาทอง และคุณครูสานิตา บรรเทิงใจ เวอร์ชั่น อะคูสติก