โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
โครงการปี ๒๕๕๙
โครงการปี ๒๕๕๙
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 437.37 KB
การสำรวจเเละตัดงบ๕๙
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.44 KB
พันธกิจ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.02 KB
คำสั่งทำแผน 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.12 KB
ปกแผนปบว
ส่วนที่1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.97 KB
ส่วนที่ 2 กลยุทธ์ พันธกิจ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.09 KB
ส่วนที่ 3 ประมาณการงบตามโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.36 KB
หน้าอนุมัติ_คณะทำงาน สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.72 KB